Vammaisneuvosto, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen tilannekatsaus (liite 1)

Asiaa esittelee kuljetuspäällikkö Seija Säkkinen, Matkapalvelukeskus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaisen asian tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

 

Nina Helisten-Kerkelä saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 12.35. Miikka Keränen saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 12.36. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.