Vammaisneuvosto, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lautakuntien, valtuuston ja vammaisneuvoston edustajatahojen ajankohtaiskatsaukset

2022 alkaen vammaisneuvostossa otetaan käyttöön toimintatapa, jossa vammaisneuvoston lautakuntien ja valtuuston jäsenedustajat, sekä vammaisneuvostoon valitut edustajat tuovat ajakohtaisissa asioissa lyhyet ajankohtaiskatsaukset tiedoksi neuvostolle. Katsaukset koskevat niitä asioita, jotka oleellisesti koskettavat vammaisneuvostoa. 

Vammaisneuvoston kevätkauden kokouspäivät

28.1., 25.3., 27.5. klo. 13.00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.