Vammaisneuvosto, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vammaisneuvoston aloite erityisuimakortin käyttöönotosta

ROIDno-2021-4632

Perustelut

Aloite erityisuimakortin käyttöönotosta Rovaniemellä

Erityisuimakortteja on käytössä useissa kaupungeissa kuten esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla Tampereella, Hyvinkäällä, Kiuruvedellä, Porvoossa ja Kirkkonummella. 

Erityisuimakortti olisi tarkoitettu rovaniemeläiselle eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille aikuisille henkilöille edistämään omaehtoista uintiharrastusta. Erityisuimakortin saa joko nimetyillä KELA-kortin tunnuksilla tai lääketieteelliseen lausuntoon perustuvalla todistuksella merkittävästä haitasta. Perusteet tarkistetaan vuosittain. Asioidessaan uimahallissa erityisuimakortin haltijan tulee pyydettäessä pystyä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Esimerkkejä muista kaupungeista

Helsingissä uimakortti on voimassa kaikissa uimahalleissa ja maauimaloissa vuoden ostopäivästä lukien. Kortin hinta on 60 e + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 e. Kortin käyttö on rajattu enintään yhteen kertaan päivässä (1 krt/pv). Korttia lunastettaessa henkilön tulee esittää perusteet kortin myöntämiseksi sekä henkilöllisyystodistus. 

Tampereella erityisuimakortin perusteet tarkistetaan vuosittain. Asioidessaan uimahallissa erityisuimakortin haltijan tulee pyydettäessä pystyä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella. Erityisuimakortin hinta on 130,00€/vuosi tai 65,00€ 1/2 vuotta.

Hyvinkääläisillä erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada käyttöönsä erityisuimakortti; vuosikortti (55,00 €), puolivuosikortti (32,50 €), kertamaksu (2,10 €) ja 10 kerran kortti (21,00 €).  Kortti ei korvaa ohjattujen liikuntaryhmien ohjausmaksuja. Avustaja pääsee uimalaan maksutta kortin haltijan kanssa, mikäli avustustarve on sekä pukeutumisettä allas- ja kuntosalitiloissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto esittää, että Rovaniemellä otetaan käyttöön erityisuimakortti ja lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.