Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Uusi hallintosihteeri Oona Kurth esittäytyy.

Riskienhallintapäällikkö Johanna Aho kertoo häiriötilanteisiin varautumisesta Rovaniemen kaupungissa talven 2022-2023 aikana.

Vanhan torin puiston leikki- ja kuntoilualueiden suunnitelmaluonnosta pyydetty nähtäväksi vammaisneuvostolle.

Esteettömyyttä leikkipaikalla on pyritty huomioimaan niin välineiden kuin pinnoitteiden valinnoissa. Pinnoitteina käytetään hiekkatekonurmea, betonikiveyksiä sekä tiivistettyä kivituhkaa. Leikkivälineiksi on valittu, valmistajan määrittelystä riippuen, pääasiassa määritelmällä  ”kaikille sopiva” tai  ”inklusiivinen” olevia välineitä. Osaa leikkipaikalle tulevia välineitä lisäksi muokataan leikkipaikan teemaan sopiviksi, jolloin yhteistyössä Lappsetin kanssa esteettömyyden toteutumiseen voidaan vielä tarkemmin paneutua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Johanna Aho saapui tämän pykälän käsittelyn aikana paikalle 10:06 ja poistui 10:45.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.