Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lautakuntien ja kaupunginvaltuuston vammaisneuvoston edustajien sekä vammaisneuvostossa edustavien ajankohtaiskatsaukset.

Matkapalvelukeskuksen kommentti taksien riittävyyteen.

Vammaisneuvoston kevätkauden kokouspäivät: pe 27.1. klo 13, pe 31.3. klo 13, pe 2.6. klo 13.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Vammaisneuvosto valtuuttaa työvaliokunnan tekemään kannanoton lapin hyvinvointialueen asioiden valmistelusta.

Ajankohtaiskatsaus:

Elinvoimalautakunta / Jarno Saapunki
Hyvinvointilautakunta / Pertti Ollonen
Sivistyslautakunta / Sirpa Somby
Yhdyskuntasuunnittelulautakunta / Ari Geselle
​Kaupunginvaltuusto / Minna Muukkonen

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.