Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Avataan vammaisneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat sekä paikan päällä että etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.