Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Eveliina Mäkiranta ja varatarkastajaksi Pertti Ollonen.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eveliina Mäkiranta ja varatarkastajaksi Pertti Ollonen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.