Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Työtoimintapalvelun palveluseteliasian esittely

ROIDno-2020-3800

Valmistelija

  • Tuija Kuusijärvi, suunnittelija, tuija.kuusijärvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi työtoimintapalvelun palveluseteliasian esittelyn.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.

Tuija Kuusijärvi saapui paikalle 10:46 ja poistui 11:14.

Minna Puustinen poistui 11:10 ja palasi 11:12.

Eveliina Mäkiranta poistui 11:08 ja palasi 11:20.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.