Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Uimahallin musiikkiliikuntasalin kulkuväylän esteettömyys

ROIDno-2022-4623

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin uimahallin musiikkiliikuntasaliin kuljetaan uimahallin tiloissa sijaitsevan kuntosalin läpi. Apuvälineitä käyttävälle henkilölle kulku ei ole esteetön ja aiheuttaa hankaluutta kulkea saliin, joka on esimerkiksi pöyrätuolitanssijoiden säännöllisessä käytössä. Kuntosalilaitteet ja -tarvikkeet tekevät kulkuväylästä vaikeakulkuisen erityisesti muita apuvälineitä kuin pyörätuolia käyttäville henkilöille. 

 

 

​​​

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto päättää tehdä toimenpide-ehdotuksen, että kulkuväylä uimahallin musiikkiliikuntasaliin kuntosalin läpi tehdään esteettömäksi kaikkia apuvälineitä käyttäville henkilöille. 

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, seuraavalla lisäyksellä:

Erityisesti yksi uimahallin tiloissa toimivan kuntosalin kuntosalilaitteista on esteenä avoimelle kulkuväylälle ja se tulisi siirtää.

Maria Riipi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana paikalta 11:26. 

Tiedoksi

Uimahallin esimies Jari Virta, liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.