Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vammaisneuvoston edustaja Vaaranlammen monitoimitalon tilahankkeen ohjausryhmään

ROIDno-2019-3684

Valmistelija

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut 26.9.22 § 334 Vaaranlammen monitoimitalohankkeelle ohjausryhmän, joka raportoi hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle. Ohjausryhmään on nimetty seuraavat jäsenet: 

 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja (puheenjohtaja)
 • sivistyslautakunnan puheenjohtaja
 • tilajaoston puheenjohtaja
 • kaupunginjohtaja (varapuheenjohtaja)
 • sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
 • koulutuspalvelujen palvelualuepäällikkö
 • sivistyspalveluista vastaava hallintolakimies
 • tilajaoston esittelijä
 • tilapalvelupäällikkö
 • rakennuspäällikkö
 • sivistyspalveluiden talouspäällikkö.

Ohjausryhmän puheenjohtajan suostumuksella vammaisneuvosto voi nimetä edustajan hankkeen ohjausryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto päättää nimetä edustajan ohjausryhmään.

 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja valitsi Vaaranlammen monitoimitalon tilahankkeen ohjausryhmän edustajakseen Eveliina Johansson-Kiviojan.

Tiedoksi

Antti Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.