Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vammaisneuvoston kannanotto kuljetuspalveluoikeuden omaavien henkilöiden maksuttomasta joukkoliikenteestä

ROIDno-2019-2104

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 22.10.2019 § 127 päättänyt, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään kokeiluna maksuton matkustusoikeus henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös seuraavasti:

  • Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään maksuton matkustusoikeus kokeiluna henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös. Maksuton matkustusoikeus ei koske perusturvapalvelujen järjestämää asiointi- ja palveluliikennettä, teknisten palvelujen järjestämää työmatkaliikennettä, ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä eikä yksityisten liikennöitsijöiden järjestämää markkinaehtoista joukkoliikennettä.
  • Maksuton matkustusoikeus järjestetään kokeiluna ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020. Kokeilujakson aikana seurataan mm. käyttäjämääriä ja sitä, vähentääkö maksuton matkustusoikeus kuljetuspalveluja. Mahdollisesta jatkosta päätetään erikseen ennen kokeilujakson päättymistä.
  • Kokeilun aikana paikallisliikenteessä tehty maksuton matka ei vähennä asiakkaalle myönnettyjä kuljetuspalvelumatkoja.
  • Maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava Waltti-matkakortti tehdään palvelupiste Osviitassa puoleksi vuodeksi kerrallaan. Matkakortille ei saa ladata arvolippua. Waltti-kortin saanti edellyttää perusturvapalvelujen kuljetuspalvelukortin ja henkilöllisyystodistuksen esittämistä.
  • Kortille voi ladata palvelupiste Osviitassa uuden puolivuotiskauden aikaisintaan 14 vuorokautta ennen voimassa olevan puolivuotiskauden päättymistä.

Elinvoimalautakunta päätti 24.11.2020 § 150 jatkaa kokeilua ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, koska koronasta johtuen palvelua käyttävien ja heidän tekemiensä matkojen määrä oli vuonna 2020 niin pieni, että sen perusteella ei voitu tehdä luotettavaa seurantaa kokeilun vaikutuksista. 

Elinvoimalautakunta päätti 14.12.2021 § 218, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, kokeiluna myönnettyä maksutonta matkustusoikeutta henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös, jatketaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 teknisen lautakunnan 22.10.2019 § 127 tekemän päätöksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto tekee yhdyskuntalautakunnalle aloitteen vammaisten henkilöiden maksuttoman joukkoliikenteen jatkamisesta pysyvästi entisin perustein 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdyskuntalautakunta, elinvoimapalvelujen toimialajohtaja Jaakko Rantsi, kaupungininsinööri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.