Vammaisneuvosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2023

ROIDno-2022-4395

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies

Vammaisneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vammaisneuvoston työvaliokunnan valmisteleman toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.