Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 44 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston toimintasäännön päivityksen neuvoston esityksen mukaisesti (kh 20.11.23, § 377) (liite).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.