Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 48 Ilmoitusasiat

Perustelut

Yhteistyöpyyntö sosionomiopiskelijan opinnäytetyöhön liittyen:
Sosionomiopiskelija on pyytänyt vammaisneuvoston apua opinnäytetyönsä kyselytutkimuksen kohdehenkilöiden tavoittamiseksi. Aiheena opinnäytetyössä on Laphan/Rovaniemen vammaispalveluiden viestinnän ja tiedonsaannin kehittäminen. Osana opinnäytetyötä on tarkoitus toteuttaa kyselytutkimus, joka on toimii ikään kuin asiakastyytyväisyyskyselynä palveluiden saavutettavuuteen liittyen. Kohderyhmänä ovat palveluiden käyttäjät ja henkilöt, jotka hakevat palveluita läheisilleen tai esimerkiksi lapsilleen. Vastaajia tarvitaan vähintään 5 ja mielellään enemmänkin, kysely toteutuu keväällä 2024. Työvaliokunta puoltaa yhteistyön tekemistä.

Lautakuntien ja kaupunginvaltuuston vammaisneuvoston edustajien sekä vammaisneuvostossa edustavien ajankohtaiskatsaukset.

Vammaisneuvoston kevätkauden kokouspäivät: pe 16.2., pe 12.4. ja pe 7.6. klo 13.00.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat:

  • Kaupunginhallitus, Päivi Alaoja
  • Elinvoimalautakunta, Pertti Ollonen 
  • Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, Pertti Ollonen
  • Luontoliikuntaa Lappiin hanke, Jarno Saapunki
  • Tekninen lautakunta, Jarno Saapunki
  • Hyvinvointilautakunta, Ari Geselle
  • Sivistyslautakunta, Sirpa Somby
  • Kaupunginvaltuusto, Minna Muukkonen
  • Vaaranlammen ohjausryhmä, Eveliina Johansson-Kivioja

Päivi Alaoja liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13.50.

Vammaisneuvosto päätti, että tulevat kokoukset alkavat kello 14.00.

Vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.