Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 41 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Avataan vammaisneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja totesi osallistujat paikan päällä sekä etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.