Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jarno Saapunki ja varatarkastajaksi Janne Siltanen.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarno Saapunki ja varatarkastajaksi Sirpa Somby.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.