Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 46 Rovaniemen vammaispoliittinen ohjelma

ROIDno-2023-3993

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelmassa on ollut vuodelle 2023 tavoitteena edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Vuonna 2023 erityisenä painopisteinä on ollut Rovaniemen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman laadinnan edistäminen. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn mukaan (julkaisu liitteenä) kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma linjaa ne konkreettiset toimenpiteet, joilla kunnassa vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Vammaispoliittinen ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä ja sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen. VANEn mukaan useat kunnat ovatkin laatineet itselleen vammaispoliittisen ohjelman.

Vammaisneuvosto näkee vammaispoliittisen ohjelman laatimisen Rovaniemen kaupungille tärkeänä asiana. Ohjelmaan tulisi kirjata ne konkreettiset toimenpiteet, joilla kunnassa edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto antaa kaupunginhallitukselle tiedoksi kannanottonsa vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Rovaniemen kaupungille.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.