Vammaisneuvosto, kokous 15.12.2023

§ 47 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

ROIDno-2021-2210

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasäännön 8 § mukaisesti vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Vammaisneuvoston työvaliokunta on käsitellyt toimintasuunnitelmaa kokouksessaan ja laatinut neuvostolle keskustelun pohjaksi luonnoksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi. Vammaisneuvosto käy keskustelun työvaliokunnan laatiman luonnoksen pohjalta ja tekee kokouksessa toimintasuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja lisäykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vammaisneuvoston työvaliokunnan valmisteleman toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Nina Helisten-Kerkelä liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13.11.
Janne Siltanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13.34.

Vammaisneuvosto hyväksyi liitteenä olevan vammaisneuvoston työvaliokunnan valmisteleman toimintasuunnitelman vuodelle 2024, lisäyksellä että täydennetään lause muotoon: Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun, esteettömään rakentamiseen ja liikkumiseen. Vuonna 2024 erityisinä painopisteinä:.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.