Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti, että asia (§32) käsitellään §29:n jälkeen.

Vammaisneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyi muutetun työjärjestyksen.