Banneri

Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2021

ROIDno-2019-3501

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Vammaisneuvosto hyväksyi liitteenä 1 olevan Vammaiseuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2021 näillä muutoksilla

- kohdasta Vammaisneuvosto osallistuu otettiin pois ylimääräiset "osallistuu"-sanat