Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Palautekäytännöt Rovaniemen kaupungin sosiaalipalveluissa 

Trimble feedback, muistutus ja kantelu, sekä vastaanottaminen. Erityisryhmien asumispalveluiden palveluesimies Piia Vartio esittelee asiaa

Kysely YK:n vammaisyleissopimuksen raportointiin

Vammaisfoorumi pyytää kuntien / kuntayhtymien vammaisneuvostoissa vaikuttavia ihmisiä vastaamaan oheiseen kyselyyn. Vammaisfoorumi käyttää vastauksia raportoidakseen YK:lle vammaisten ihmisten osallistamisesta päätöksentekoon Suomessa. Osallistumalla autat vammaisjärjestöjen vaikuttamistyötä. Kyselylinkki on auki ja käytettävissä 31.8.2020 saakka. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/6BB0DFF57F835934

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.