Vammaisneuvosto, kokous 23.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen. 

Päätös

Vammaisneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.