Vammaisneuvosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Osatyökykyisten työllisyyshankkeen esittely

Hankepäällikkö Tiina Suopajärvi esittelee asiaa. Hankkeessa edistetään palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja. Hankkeessa vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä. Näkökulmana on osatyökykyisen omien voimavarojen vahvistaminen ja työllistymisen mahdollisuuksien parantaminen muuttuneessa työelämässä. (Liite 1)

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asian tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi lisäyksellä 

-Esteettömän uimarannan ajankohtaiset