Vammaisneuvosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vammaisneuvoston seuraava kokous pidetään 21.5. klo 13.00 alkaen.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti