Vammaisneuvosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen. 

 

Päätös

Vammaisneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyi työjärjestyksen.