Vammaisneuvosto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Äänensiirron tekniikka Rovaniemen julkisissa kokoontumistiloissa

Perustelut

Liitteenä 1 esitys kuulon esteettömyyden teknisistä vaatimuksista. Rovaniemellä kuulovammaisille ja huonokuuloisille on äänensiirtojärjestelmiä liitteessä 1 mainitun valtioneuvoston asetuksen kaltaisissa kokoontumistiloissa määrällisesti vähän eivätkä ne aina vastaa tarpeita. Esimerkiksi Rovaniemen Kaupungin Teatterin remontin yhteydessä asennettu äänentoistojärjestelmä on kuulovammaisille käytännössä toimimaton. 

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto päättää lähettää liitteenä 1 olevan esityksen kuulon esteettömyyden teknisistä vaatimuksista Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskukselle. Lisäksi Vammaisneuvosto pyytää Tilapalvelukeskukselta vastausta mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, että asiakirjassa kuvatut lain velvoittavat oheisessa toimenpiteet äänensiirron järjestämiseksi toteutuvat. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä, että vastauspyyntö lähetetään myös Rovaniemen Markkinakiinteistöt oy:n hallitukselle sekä päätös ja esityksen tiedoksi lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja Lapin ammattikorkeakoulun tekniselle koulutusyksikölle.

Tiedoksi

Tilapalvelukeskus, Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy hallitus, elinvoimalautakunta, kaupunginhallitus, Lapin ammattikorkeakoulun tekninen koulutusyksikkö