Vammaisneuvosto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Perustelut


§ 62 Vammaisneuvoston kokoonpanon muuttaminen organisaatiouudistuksesta johtuen

Liite 1

Kirje kunnille: Vammaisten henkilöiden osallistaminen

Liitteenä 1 vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirje kunnille vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon. VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista. Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. YK:n vammaisyleissopimus on Suomessa lakina voimassa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Kirje on toimitettu Rovaniemen kaupungin lautakunnille.

 

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi lisäyksellä:

- Perusturvalautakunnan ajankohtaiset: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2025 päivityksessä osana myös vammaisten henkilöiden huomioiminen.