Vammaisneuvosto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen. 

Päätös

Vammaisneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.