Vammaisneuvosto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Sirpa Somby ja varatarkastajaksi Maarit Simoska.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.