Vammaisneuvosto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Rovaniemen matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmä, vammaisneuvoston edustaja

ROIDno-2018-2086

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän tehtävänä on selvittää matkapalvelukeskuksen toiminnan eri kehittämismahdollisuuksia huomioiden erityisesti asiakaslähtöisyys. Selvitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn kesäkuun kokoukseen. Työryhmän kokemusasiantuntijalle maksetaan kokouspalkkio saman säännön mukaisesti kuin se työryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan. Asiakastyöryhmään pyydetään edustajat vanhus- ja vammaisneuvostoista. Liite 1 Perusturvalautakunnan päätös § 18 Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen toimintakatsaus ja Liite 2 Matkapalvelukeskuksen toimintakatsaus.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto päättää ehdottaa työryhmään kahta henkilöä ja valitsee Sirpa Sombyn ja Pertti Ollosen. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti, että neuvoston edustaja työryhmässä on Jarno Saapunki ja varaedustajana Pertti Ollonen.

Tiedoksi

Seija Säkkinen, Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Marika Ylipieti