Banneri

Vammaisneuvosto, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Tekniset palvelut, Alakorkalon esteetön uimaranta

Pohjois-Suomen Avi on kuuluttanut hankkeen ja toimitamme vastineet hanketta koskeviin huomautuksiin 28.8.2020 mennessä (kaikki huomautukset Lapin Ely:stä).

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaisen asian tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi lisäyksillä:

-Rovaniemen matkapalvelukeskuksen selvitys. Asiaa esittelemässä Risto Varis, hallintopäällikkö sivistys- ja hyvinvointipalvelut.

-Elinvoimalautakunnan ajankohtaiset vammaisneuvostoa koskevat asiat. Minna Muukkonen, elinvoimalautakunnan jäsen.