Banneri

Vammaisneuvosto, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen. 

Päätös

Vammaisneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.