Banneri

Vammaisneuvosto, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vammaisneuvoston edustajien valinta vammaisten työllistämisen tapahtumaan

Perustelut

VAMLAS (vammaisten lasten ja nuorten säätiö), kehitysvammaliitto, Rovaniemen kaupungin ohjaamo, Luovi ja Duunista totta –projekti on järjestämässä Vammaisten työllistymisen tapahtuman Rovaniemelle 21.10.2020. Tapahtuman tavoitteena on saada paikalle työnantajia kuulemaan vammaisten tai osatyökykyisten palkkaamiseen liittyvistä asioista ja tietenkin myös kohderyhmää itseään. 

Järjestäjä taho on esittänyt vammaisneuvostolle pyynnön nimetä tapahtumaan edustajia. Valittujen roolina olisi edustaa vaikuttajaa Rovaniemen kaupungin ja sen tuottamiin palveluihin ja asioihin antamalla suuntaviivoja mitä kohti tulisi kulkea poliittisen päätöksenteon puolelta.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto nimeää kaksi edustajaa tapahtumaan. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja neuvoston edustajiksi valittiin yksimielisesti  Minna Muukkonen ja Jarno Saapunki.