Banneri

Vammaisneuvosto, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vammaistenpäivän suunnittelutyöryhmän valinta

Perustelut

1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten oikeudet vuonna 2006. Sopimuksessa vahvistettiin vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta ja oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin. Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä.

Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Maailmassa joka neljännessä kotitaloudessa asuu vammainen, mikä tarkoittaa sitä, että 2 miljardia ihmistä päivittäin on tekemisissä vammaisten kanssa. Kehitysmaissa 80-90% vammaisista on työttöminä. Teollisuusmaissa vastaava luku on 50-70%. Perinteisesti vammaisuus on määritelty lääketieteen avulla, poikkeamana niin kutsutusta normaalista.

Nykyisin vammaisuutta tarkastellaan yhä useammin sosiaalisesta näkökulmasta käsin. Sen mukaan yhteiskunta määrittelee sen, mitä pidämme vammaisuutena. http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-vammaisten-paiva

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto on mukana ideoimassa ja toteuttamassa Kansainvälisen vammaisten päivän ohjelmaa  yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vammaisneuvosto valitsee neljä jäsentä suunnittelutyöryhmään.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja suunnitteluryhmän jäseniksi valittiin yksimielisesti Pia Ylisuvanto, Janne Siltanen, Jarno Saapunki ja Minna Muukkonen.