Vammaisneuvosto, kokous 31.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Seminaari kuntien ja hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimien rooleista
Keväälle on suunnitteilla yhteinen seminaari vanhus- ja vammaisneuvostolle teemalla vaikuttamistoimielimien roolit, tehtävät ja yhteensovittaminen muuttuneessa toimintaympäristössä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kuntaliitossa on laadittu aihepiiriin liittyvä julkaisu, joka on luettavissa kokouksen liitteenä (liite 1).

Vammaisneuvoston esite
Vammaisneuvoston työvaliokunta valmistelee esitettä poliittisille päättäjille ja kuntalaisille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.