Vammaisneuvosto, kokous 31.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Avataan vammaisneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat paikan päällä sekä etäyhteydellä.