Vammaisneuvosto, kokous 31.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 LISÄPYKÄLÄ: Vammaisneuvoston edustaja Yhdessä!-kulttuuritekoja raatiin (lisäpykälä)

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto tekee vuonna 2023 kulttuuriohjelmaa näkyväksi Yhdessä!- kulttuuriteoilla. Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto etsii ideoita ja tekijöitä toteuttamaan kulttuuriohjelman innostamia tekoja yhdessä kaupungin kulttuuritoimiston tuottajien kanssa. Yhdessä! toteutettavat teot valitsee raati, jossa ovat mukana kaupungin kulttuurituottajat sekä moniääninen edustus erilaisia järjestötoimijoita ja kaupungin vaikuttamistoimielinten edustajia.

Kulttuuritoimisto pyytää vammaisneuvostoa nimeämään edustajan valintaraatiin, joka valitsee 9.5.2023 vuonna 2023 toteutettavat kulttuuriteot valintakriteerien mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto nimeää valintaraatiin edustajan.

Päätös

Vammaisneuvosto nimesi valintaraatiin Eveliina Johansson-Kiviojan.