Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on nimennyt vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, sekä nimennyt edustajakseen Päivi Alaojan ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Miikka Keräsen. Perusturvapalveluiden palvelualueelta neuvoston esittelijänä toimii Maija Tervo ja hänen henkilökohtaisena varaedustajana Kaisa-Maria Rantajärvi. Tekniseltä palvelualueelta on nimetty edustajaksi Leena Kantola ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Aku Raappana. Perusturvapalveluiden edustajan ja evankelis-luterilaisen seurakunnan edustajan valinnoista ei ole tullut tämän kokouksen esityslistan julkaisuun mennessä tietoa vammaisneuvoston sihteerille. Nuorisovaltuuston edustajana jatkaa aikaisemman päätöksen mukaisesti Bea Siikaluoma ja hänen henkilökohtaisena varaedustajana Mona Loijas.

Tämän kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva neuvoston jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätösehdotus

Avataan vammaisneuvoston kokous ja todetaan osallistujat, kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.