Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Eveliina Johansson-Kivioja ja varatarkastajaksi Eveliina Mäkiranta. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä:

- Tarkastajat toimivat tässä kokouksessa tarvittaessa myös ääntenlaskijana.