Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 25 Vammaisneuvoston edustaja Matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmään

ROIDno-2021-3607

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 27.11.2019 § 176 Ajankohtaisissa asioissa päättänyt perustaa Matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän, johon nimetään kaksi jäsentä hyvinvointilautakunnasta sekä yksi jäsen ja yksi varajäsen vanhus-ja vammaisneuvostoista. Lisäksi asiakastyöryhmään kutsutaan kokemusasiantuntija, jolle maksetaan kokouspalkkio saman säännön mukaisesti kuin se työryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan.

Hyvinvointilautakunta  29.09.2021, § 26 pyytää vammaisneuvostoa nimeämään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaiseneuvosto valitsee keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen Matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmään

Päätös

Vammaisneuvoston edustajaksi valittiin yksimielisesti Eveliina Mäkiranta ja varalle Pertti Ollonen.

Tiedoksi

Marika Ylipieti