Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 23 Vammaisneuvoston edustajien valinta lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon

ROIDno-2021-2210

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasäännön 4 §:n mukaan vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat kaupunginvaltuustoon sekä kaupungin hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin (hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vammaisneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Kaupunginvaltuustoon edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (1.1.2020 105 §) mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto valitsee edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan 

  • kaupunginvaltuustoon
  • hyvinvointilautakuntaan
  • elinvoimalautakuntaan sekä
  • sivistyslautakuntaan.

Lautakuntien toimikausi on 9.8.2021 - 31.5.2023 (KV 9.8.2021). vammaisneuvosto päättää valita edustajat lautakuntiin 31.5.2023 saakka.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja valitsi yksimielisesti seuraavat edustajat kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin:
Kaupunginvaltuusto: edustaja Minna Muukkonen ja varaedustaja Jarno Saapunki
Hyvinvointilautakunta: edustaja Ari Geselle ja varaedustaja Pertti Ollonen
Elinvoimalautakunta: edustaja Jarno Saapunki ja varaedustaja Eveliina Mäkiranta
Sivistyslautakunta: edustaja Sirpa Somby ja varaedustaja Eveliina Johansson-Kivioja

Tiedoksi

valitut