Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 21 Vammaisneuvoston puheenjohtajan valinta

ROIDno-2021-2210

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasäännön 3 §:n mukaan vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Päätös

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Minna Muukkonen.

Tiedoksi

valittu