Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 24 Vammaisneuvoston työvaliokunnan nimeäminen

ROIDno-2021-2210

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasäännön 5 §:n mukaan vammaisneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat vammaisneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi neuvoston jäsenten keskuudesta valittua edustajaa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vammaisneuvoston antamista tehtävistä. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto päättää asettaa työvaliokunnan ja valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä työvaliokuntaan. 

Päätös

Vammaisneuvosto valitsi yksimielisesti työvaliokuntaan jäsenet Sirpa Somby ja Ari Geselle.
 

Tiedoksi

valitut