Vammaisneuvosto, kokous 8.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 26 Vammaisneuvostopäivä 22.­–23.11.2021

ROIDno-2021-3489

Perustelut

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhdessä kansallisen Vammaisneuvostopäivän. Tapahtuma järjestetään verkkoseminaarina kahtena peräkkäisenä iltapäivänä klo 13–16. Tapahtuman tavoitteena on, että vammaisneuvostojen edustajilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon sekä yhteiseen kehittämiseen. Tapahtuman teemat on valittu vammaisneuvostoille keväällä 2021 tehdyn kyselyn pohjalta. Vammaisneuvostopäivään ovat lämpimästi tervetulleita kaikki vammaisneuvostojen jäsenet. Tapahtuma on maksuton. Tilaisuudessa järjestetään viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus.

Avoin hallinto ja VANE pyytävät vammaisneuvostoilta esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Esimerkit voivat koskea vaikuttamistyötä ja käytänteitä siitä, miten vammaisneuvosto toimii vammaisasioiden edistämiseksi kunnassa. Esimerkit kootaan yhteen Vammaisneuvostopäivää varten ja niistä osaa esitellään Vammaisneuvostopäivän ohjelmassa 22. marraskuuta. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää lähettää Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston hyvistä käytännöistä seuraavat asiat:

- Rovaniemen Alakorkalon esteettömän uimarannan suunnittelu ja toteutus. Esimerkki onnistuneesta prosessista, jossa vammaisneuvosto oli mukana alusta loppuun saakka.

-Vammaisneuvoston on edustus lautakunnissa (hyvinvointilautakunta, sivistyslautakunta ja elinvoimalautakunta) sekä valtuustossa puhe ja läsnäolo-oikeudella. Mahdollisuus tuoda vammaisneuvoston näkemys esille päätöksentekovaiheessa.

 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.