Vanhusneuvosto, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitusasiat

Perustelut

 • Lautakuntien, kaupunginvaltuuston ja alueellisen neuvoston vanhusneuvoston edustajien, sekä vanhusneuvostossa edustavien ajankohtaiskatsaukset.
 • Vanhusneuvostopäivä 8.11. klo 9.30-15.30, etäosallistuminen mahdollista sähköpostiin tulleen ilmoittautumislinkin kautta.
 • Ympäristöministeriö on julkaissut raportin ikääntyneiden asumisen kehittämisen hyvistä käytänteistä kunnissa ja hyvinvointialueilla (liite). Julkaisussa kuvataan Ikäohjelmassa vuosina 2020–2023 toteutettujen ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeiden hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä kunnista ja hyvinvointialueilta.
 • Vanhustenviikon palautteet.
 • Seuraava kokous 15.12. klo 9-11 Kairatie 75, kokoustila A1064. Klo 11-13 yhteinen jouluruokailu vammaisneuvoston kanssa Kairatien henkilöstöravintolassa. Ilmoittautumiset ennakkoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat:

 • Sivistyslautakunta, Kari Puolakka
 • Tekninenlautakunta, Timo Eskelinen
 • Elinvoimalautakunta, Timo Eskelinen
 • Hyvinvointilautakunta, Elli Laajala
 • Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvosto, Raili Kerola
 • Kaupunginvaltuusto, Raija Kivilahti
 • Kaupunginhallitus, Miikka Keränen ja Susanna Junttila
   

Vanhusneuvosto piti tauon kello 13.50-14.00. 
Vanhusneuvosto suoritti nimenhuudon tauon jälkeen.

Timo Eskelinen kertoi Sinetän tonttisuunnitelman tilanteesta.
 
Vanhusneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.