Vanhusneuvosto, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Vanhusneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen lisäyksellä, että ilmoitusasioissa keskustellaan Sinetän tonttisuunnitelmista sekä lisätään lisäpykälä muut asiat, jossa keskustellaan vanhusneuvoston budjetista.