Vanhusneuvosto, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vanhusneuvoston toimintasäännön päivitys

ROIDno-2021-639

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö on uudistunut 1.9.2023 alkaen. Osana muutosta vammais- ja vanhusneuvostot vastuutettiin konsernihallinnosta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle sijoittuu myös uutena perustettava vaikuttamistoimielin, lapsi- ja lapsiperheneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa on tarkasteltu tässä yhteydessä, jotta toiminta saadaan järjestettyä kestävällä ja vaikuttavalla tavalla kunnallisen päätöksenteon kannalta. Tavoitteena on toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä vuoropuhelun vahvistaminen vaikuttamistoimielimien, palveluiden ja kunnallisen päätöksenteon välillä. Lisäksi esimerkiksi valmisteluvastuu vammais- ja vanhusneuvostojen osalta jakautuu jatkossa toimialoilta ja konsernihallinnosta nimetylle valmistelutyöryhmälle yksittäisen valmistelijan sijaan. 

Hallinnollisten ja toimintaympäristöön liittyvien muutosten myötä syntyy tarve päivittää neuvoston toimintasääntöä (liite). Neuvoston toimintasäännön hyväksyy kaupunginhallitus (hallintosääntö 1.9.23, 28 §). 

Toimintasääntöön esitetyt keskeiset muutokset

3 § muuttuu muotoon: “Vanhusneuvostoon kuuluu lisäksi neljä (4) edustajaa, joilla on neuvostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Myös heille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää yhden edustajan. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, tekninen toimiala ja konsernihallinto nimeävät kukin yhden edustajan.

5 § päivitetään työvaliokunnan tehtävät suhteessa neuvostolle uutena perustettavaan valmistelutyöryhmään: “Työvaliokunnan tehtävänä on kerätä ja koostaa valmistelutyöryhmälle kunnallista päätöksentekoa koskevia vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä vammaisneuvoston lausuntoja ja kannanottoja ja huolehtia vanhusneuvoston antamista tehtävistä. Työvaliokunta lähettää kokousaineiston edelleen valmistelutyöryhmän valmisteltavaksi. Valmistelutyöryhmän muodostavat 3§ kaupungin toimialojen ja konsernihallinnon nimeämät edustajat.


7 § päivitetään muotoon: Sihteerinä ja toiminnan koordinoijana toimii sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalta nimetty työntekijä. Sihteeri nimetään konsernihallinnon sijaan jatkossa sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto hyväksyy liitteenä olevan toimintasäännön ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Miikka Keränen ja Irene Tikka liittyivät kokoukseen kello 12.52 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Sannu Keränen liittyi kokoukseen kello 13.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Vanhusneuvosto hyväksyi liitteenä olevan toimintasäännön ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle