Vanhusneuvosto, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.