Vanhusneuvosto, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osanottajat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osanottajat.