Vanhusneuvosto, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja.

Päätös

Tarkastajaksi valittiin Aarne Jänkälä ja varatarkastajaksi Kaarina Kapraali